ม้าก็เป็นของอร่อยได้นะ! พาไปดูฟาร์มผลิตเนื้อม้าที่คุมาโมโตะ

ม้าก็เป็นของอร่อยได้นะ! พาไปดูฟาร์มผลิตเนื้อม้าที่คุมาโมโตะ

ช่วงนี้กระแสการกินเนื้อม้าบ…